Měď kusová

opa, pocín, kus, plech, millberry, třísky, brikety, apod.