71 – těžký ocelový odpad

upravený, kusový; rozměr max. 500x300x200 mm; tloušťka min 6 mm; hmotnost kusu do 45 kg; kusový odpad, nepatři sem dráty a lana, není dovolen pokovený a smaltovaný odpad, podíl kusu do hmotnosti 2,5 kg muže činit max. 15 % hmotnosti dodávky