52 – třísky ocelové dlouhé

délka nad 50 mm;
obsah mastnoty a vlhkosti se odečítá z hmotnosti dodávky