14 – starý těžký odpad

upravený; rozměr max. 1500x500x500 mm; tloušťka min 6 mm; muže obsahovat max. 25 % starého ocelového odpadu do tl. 6 mm a max. 2 % litinového odpadu