12 – starý těžký odpad

upravený; rozměr max. 1500x500x500 mm; tloušťka min 6 mm; průměr lana min 6 mm; kusový ocelový odpad; starý odpad lan vázaný do kruhu o průměru max. 700 mm; odpad trubek