02 – litinový odpad kusový

upravený; rozměry max. 450 mm; hmotnost max. 30 kg; podíl kusu o hmotnosti do 1 kg se připouští do 15 % hmotnosti dodávky